Onlayn kurslar

İnsan hüquqlarına əsaslanan inklüziv təhsil

- 28 səs

Kursun vaxtı:

60 dəq.

Kursun dili:

Azərbaycan

Kursun təsviri

Proqramda əsas diqqət inklüziv təhsilə insan hüquqları nöqteyi-nəzərindən nəzər yetirilməsinə yönəlir.
Ətraflı

İnklüziv təhsildə əməkdaşlıq

- 22 səs

Kursun vaxtı:

60 dəq.

Kursun dili:

Azərbaycan dili

Kursun təsviri

Proqramda əməkdaşlığa və məktəbdə daha inklüziv təhsil mühitinin yaradılması üçün əməkdaşlığın formalaşdırılması yollarına daha dərindən nəzər salınır.
Ətraflı

Universal öyrənmə dizaynı (UÖD)

- 33 səs

Kursun vaxtı:

60 dəq.

Kursun dili:

Azərbaycan

Kursun təsviri

Bu bölmədə təlim mühitinə adaptasiya strategiyası kimi universal öyrənmə dizaynının prinsipləri və hər kəsin əlyetərliliyi üçün dərs məzmununun öyrədilməsi üsulları ilə sizləri tanış edəcəyik.
Ətraflı

Uşaq və ailə dəstək planları

- 25 səs

Kursun vaxtı:

60 dəq.

Kursun dili:

Azərbaycan

Kursun təsviri

Bu proqramın məqsədi "Uşaq və ailə dəstək planları"nın mahiyyəti, tərkib hissələri, necə hazırlanması və bu işə kimin cəlb edilməsinə dair ümumi məlumatlar verməkdir.
Ətraflı

Kateqoriyalar