Onlayn kurslar

İnklüziv siniflərdə qiymətləndirmə

- 5 səs

Kursun vaxtı:

60 dəq.

Kursun dili:

Azərbaycan

Kursun təsviri

İnklüziv müəllimlər müntəzəm qiymətləndirmə strategiyalarına dəyişikliklərin edilməsindən başqa, formativ qiymətləndirmə kimi daha ənənəvi strategiyaları innovativ qiymətləndirmə strategiyaları ilə birləşdirir.
Ətraflı

İnklüziv təhsildə uşaqyönümlü pedaqogika

- 19 səs

Kursun vaxtı:

60 dəq.

Kursun dili:

Azərbaycan

Kursun təsviri

Bu proqramın məqsədi "Uşaqyönlü pedaqoqika"nın mahiyyəti, əsas xüsusiyyətləri və s. dair ümumi məlumatlar verməkdir.
Ətraflı

Uşaq və ailə dəstək planları

- 25 səs

Kursun vaxtı:

60 dəq.

Kursun dili:

Azərbaycan

Kursun təsviri

Bu proqramın məqsədi "Uşaq və ailə dəstək planları"nın mahiyyəti, tərkib hissələri, necə hazırlanması və bu işə kimin cəlb edilməsinə dair ümumi məlumatlar verməkdir.
Ətraflı

Universal öyrənmə dizaynı (UÖD)

- 33 səs

Kursun vaxtı:

60 dəq.

Kursun dili:

Azərbaycan

Kursun təsviri

Bu bölmədə təlim mühitinə adaptasiya strategiyası kimi universal öyrənmə dizaynının prinsipləri və hər kəsin əlyetərliliyi üçün dərs məzmununun öyrədilməsi üsulları ilə sizləri tanış edəcəyik.
Ətraflı

Kateqoriyalar