Xüsusi kitabça 1: İnklüziv və öyrənmə üçün əlverişli sinifdə pozitiv nizam- intizam

Müəllif: UNESCO

Dil: Azərbaycan

Nəşr ili: 2019

Səhifə: 122 səh

Kitabı yükləmək üçün, hesabınıza daxıl olun

Kitabın təsviri

Bu kitabça zorakılığın bütün növlərinə qar- şı uşaqların hüquqlarının müdafiəsinə əsas- lanan BMT-nin Baş Katibinin “Uşaqlara qar- şı zorakılıq” (BMT-nin Baş Assambleyasının 57/190 saylı qərarı) adlı araşdırmasına həsr olunur. Kitabçanın məqsədi məktəb və digər tədris müəssisələrində uşaqlara qarşı zora- kılığın qarşısının alınması və aradan qaldı- rılmasının təşviq edilməsidir.

Kateqoriyalar